Slyröjning 8 oktober 2016

 

Det blev bara styrelsen som hade hörsammat samfällighetens uppmaning till slyröjningsdag.

Höstvädret hade kommit. Mulet, snålblåst och hösttemperatur rådde när vi tappra 4 konstaterade att behovet av slyröjning inte var så stort. Arbetet koncentrerades därför på reparation av ”potthål”. Stora lass med grus kördes på kärra utefter hela Långviksvägen och befintliga ”potthål” lades igen. Med tanke på den upprepade dåliga uppslutningen från samfällighetens medlemmar beslutades att slyröjning i fortsättningen läggs ut på entreprenad. Se bilder på aktiviteterna nedan. För musen över en av bilderna och klicka på den gröna symbolen för att se ett bildspel med bilderna i full storlek!

Anteckningar från slyröjningsdagen den 10 oktober 2015_1

Anteckningar från slyröjningsdagen den 10 oktober 2015.


Vi var en skara på fyra personer som samlades kl 10. Vår vägfogde Olle O fördelade arbetet. Med lånad släpkärra sattes tre personer att fylla igen de potthål som uppkommit under sommaren. En fjärde person avdelades att såga ned sly utefter Långnässtigen.

Därefter fortsatte den lilla skaran att såga ned sly längs med Skötängsvägen. En trevlig kafferast hann vi med varvid aktuella frågor om samfälligheten ventilerades. Vi som bidrog med vägunderhållet tyckte att vi hade haft en givande dag.

Anders Mau

Fikaträff på ängen vid Båtsman Linds väg 8 augusti 2015. Rapport

Lördagenx den 8 augusti 2015 samlades vi i LVS (Långvikens vägsamfällighet) på ängen vid slutet av Båtsman Linds väg. Vi var nästan 20 personer som hade mött upp med kaffekorgar och sittunderlägg. Vädret var utmärkt med värme och skyddande moln mot den heta eftermiddagssolen. Lars J hade även i år satt ihop en frågesport som vi fick fundera på. Margareta W underhöll oss med Taube på dragspel. Arrangemanget var mycket uppskattat av deltagarna
Anders Mau

Gemensam röjningsdag genomförd 25 oktober 2014. Rapport

Ett tiotal personer hade ställt upp trots dåligt väder. Sly röjdes längs Långviksvägen och eldades upp tillsammans med det sly som röjts tidigare och lagrats på den stora mötesplatsen innan Båtsman Linds väg från Långviken räknat. Mötesplatsen snyggades också till efter den stora förvaringen av nedtagna träd. Även rensning av vägtrummor skedde. Arbetet avslutades med korv och bröd och kaffe med utsökt Toscakaka – bakad och skänkt av Birgit Feychting. Ett stort tack från styrelsen och alla medverkande för det. Slutsatsen av dagen blev att detta bör vi göra till en årligen återkommande aktivitet.

Jan Nygren