Länk för pdf-dokument i ny flik. Användbar för utskrift.

 

Det har funnits bebyggelse i många hundra år på södra Blidö.

 

Den äldsta nuvarande byggnaden vid Långviken, Båtsmanstorpet, dateras från 1730-talet. Det finns även hemman från 1800-talet samt frtitidshus från början av 1900-talet.

Runt 1970 byggdes ett antal fritidshus runt Långviken och söderut, ut mot och på Kroksö och Tvekobb samt Lillholmen..

För att komma till Långviken vid den tiden ställde man vanligen bilen vid Glyxnäs och for sedan med egen båt till sitt ställe.

 

I samband med en större exploatering vid Långviken i slutet av 1970-talet byggdes en väg från Blidös allmänna väg ( vid Sikmarö-avfarten ) ner mot Långviken.

 

Sträckan är ca 2,5 km och är en enskild väg med ca 50 medlemmar, dvs ägarna till fastigheterna, som betjänas av vägen.

 

Stadgarna för Långvikens vägsamfälllighet fastställdes första gången 23 november 1979 av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Vägsamfälligheten är registrerad med beteckningen Norrtälje Sikmarö GA:3

 

Nuvarande stadgar beslutades av årsstämmor under 2008 och registrerades av Lantmäteriet i Stockholm 26 mars 2009.