Sikmarö by

Sikmarö by

Sikmarö by rakt fram. Samfällighetens väg, Långviksvägen, till höger. Sträckan är ca 2,5 km och är en enskild väg med ca 50 medlemmar, dvs ägarna till fastigheterna, som betjänas av vägen.


Helbild
Vägskyltar vid Långviksvägens start

Vägskyltar vid Långviksvägens start


Helbild
Samfällighetens brevlådor

Samfällighetens brevlådor


Helbild
Mot långviken
Vägskäl Långstrandsvägen - Långviksvägen

Vägskäl Långstrandsvägen - Långviksvägen


Helbild
Långstrandsvägen
Lågvikens anslagstavla vid Långstrandsvägen

Lågvikens anslagstavla vid Långstrandsvägen


Helbild
Båtsman Linds väg
Båtsman Linds väg

Båtsman Linds väg

Båtsman Linds väg till vänster. Långviksvägen mot Sikmarö by rakt fram


Helbild
Långnässtigen
Skötängsvägen
Skötängsvägen
Långviken

Långviken

Långvikens anslagstavla vid Skötängsvägen


Helbild