Tag av till vänster mot Sikmarö by
Backen upp mot Sikmarö by
Sikmarö by med Långviksvägen till höger
En andra titel