Vid dokumentets övre högra hörn finns symbol för dokumentet i eget fönster. Lämpligt för utskrift.