!DOCTYPE html PUBLIC ”-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” ”http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>

Länk för pdf-dokument i ny flik. Användbar för utskrift.

 

09-06 Kallelse

Dagordning

Kallelse till årsstämma

för Långvikens Vägsamfällighet lördag 18 juli 2009 kl 10 Sockenstugan, Blidö

( nuvarande namnet på gamla skolan vid kyrkan )

 1. Val av ordförande för stämman

 2. Val av sekreterare för stämman

 3. Val av två personer att justera stämmoprotokollet

 4. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning bifogas

 5. Revisorernas berättelse

 6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

 7. Motioner från medlemmarna

 8. Förslag från styrelsen –

  Flera av innerkurvorna på vägen är sönderkörda, vilket är helt beroende på att det körs fel : innerkurva och hög fart.

  Kurvorna måste vi åtgärda innan vägen ligger nere i diket och vägtrummor går sönder. Beräknas kosta 50.000 kr, vilket styrelsen föreslår finansieras genom förhöjd utdebitering kommande verksamhetsåret. Förslaget innebär en höjning ( OBS ! höjning ) av underhållsavgiften per medlem med 600 kr

  för sektion l och 1.200 kr för sektion ll. Föreslagen debiteringslängd se punkt 10.

 9. Ersättning till styrelsen och revisorerna

 10. Styrelsens förslag till verksamhet och budget samt utdebitering bifogas

 11. Val av styrelse och styrelseordförande

 12. Val av revisorer och suppleanter

 13. Fråga om val av valberedning

 14. Övriga ärenden

 15. Beslut hur det justerade protokollet skall hållas tillgängligt för medlemmarna

Välkomna !

Blidö 23 juni 2009

Styrelsen

P.S. Slåtter av vägrenen skedde i förra veckan. Det var inte meningen, överhuvudtaget inte alls i år. Slåttermannen bara kom …….