<?PHP echo $row['Ostra_svealand']; echo ' '; echo $row['BILD-YY']; ?>

Arrangör:


REGISTRERING AV TÄVLINGSBILDER
Här registrerar du dina bilder för deltagande i tävlingen och laddar upp dem till SVEFO:s server.
För att delta fordras att du har din klubbs lösenord och ett personligt konto.
Om du har deltagit i tidigare SVEFO tävlingar och utställningar finns ditt konto normalt kvar! Kontrollera i listan under "Välj ditt namn och klubb" nedan!
Observera att klubbens lösenord är nytt för . Använd "Glömt lösenorden?". Fungerar då klubbens
tävlingsledare har öppnat för klubbens deltagande i
Om du inte finns med i listan skapar du först ett eget personligt konto i sidans lägre del. Därefter kan du delta
i tävlingen och ladda upp bilder. Klubbens lösenord får du från tävlingsledaren i din klubb.

INBJUDAN REGLER och ANVISNINGAR Sista dag för registrering
Markera här om du vill byta fotoklubb. Du behöver din nya fotoklubbs lösenord.
Välj ditt namn/nuvarande fotoklubb och ange personligt lösenord. Klubbens lösenord behövs ej
Logga in som ENSKILD MEDLEM med personligt konto
Klubbens lösenordVälj ditt namn och klubbDitt personliga lösenord
">
Ditt personliga lösenord är felaktigt!
';} if ($_GET["ini"] == 'pw_fault_klubb') {echo 'Klubbens lösenord är felaktigt!
';} if ($_GET["acn"] != 'no') { ?> Du får klubbens lösenord från ansvarig i klubben. Om du har deltagit tidigare finns ditt konto normalt kvar!

Observera om du använder en dator som inte är din egen bör du logga in med ett felaktigt lösenord för att ta bort
cookies för bl.a. lösenord när du lämnar datorn.
'; if (($_GET["ini"] == 'retur_a') or ($_GET["ini"] == 'retur_anul')) { if ($_GET["acn"] == 'ok') {echo 'Lösenorden har levererats till din e-postadress! '; echo $sandadress;} if ($_GET["acn"] == 'na') {echo 'Du har inte registrerat din e-postadress tidigare! Lösenorden kan inte skickas!';} if ($_GET["acn"] == 'nq') {echo 'Du har inte angett rätt e-postadress! Lösenorden kan inte skickas!';} if ($_GET["acn"] == 'no') {echo 'Klubbens tävlingsledare har ännu inte öppnat för klubbens registreringar! Lösenorden kan inte skickas!
Kontakta klubbens tävlingsledare för information om tidsplanen';} if ($_GET["acn"] == 'picture') {echo 'Du har redan registrerat bilder. Kontakta i första hand klubbens tävlingsledare i andra hand Jan Bergman jan.bergman@svefo.eu eller 08-768 23 53 för hälp med att få reda på ditt lösenord!'; } if ($_GET["acn"] == 'no_picture') {echo 'Ditt konto är borttaget. Definiera ett nytt personligt konto längre ner på sidan'; } if ($_GET["acn"] == 'pw_fault_picture') {echo 'Du har angivit ett felaktigt lösenord för klubben då du försökt att ta bort kontot. Kontakta tävlingsledaren om du inte känner till lösenordet. Tävlingsledaren kan också upplysa dig om ditt personliga lösenord'; } echo '
'; } $klubb_rem = "" ; ?>

Glömt lösenorden? Ange den e-postadress du registrerat tidigare!
Klubbens tävlingsledare kan också hjälpa dig att få reda klubbens och ditt eget lösenord.
Logga in som KLUBBENS TÄVLINGSLEDARE för att administrera klubbens deltagande
Välj din klubb Tävlingsledarens lösenord
Du får lösenordet från den som är kontaktman gentemot SVEFO.
Här kontrollerar du medlemmarmas behörighet, öppnar för medlemmarnas registreringar samt administrerar klubbens deltagande.
Logga in som KLUBBENS KASSÖR för att hantera klubbens betalningar
Välj din klubb Kassörens lösenord
Du får lösenordet från klubbens tävlingsledare eller från annan som är klubbens kontaktman gentemot SVEFO.
Lösenordet är detsamma som det för tävlingsledaren.
Här får du information om vilka som har registrerat bilder och vad klubben skall betala till .
'; echo $retur_namn; echo ' är upptaget! Lägg t.ex. till en initial.'; echo '';} if ($_GET["acn"] == 'pw') {echo ''; echo 'Valt personligt lösenord är upptaget! Ange ett annat.'; echo '';} if ($_GET["acn"] == 'kpw') {echo ''; echo 'Föreningens lösenord är felaktigt.'; echo '';} if ($_GET["acn"] == 'npw') {echo ''; echo 'Personliga lösenord är inte lika.'; echo '';} if ($_GET["acn"] == 'nna') {echo ''; echo 'Du måste ange ditt namn!'; echo '';} if ($_GET["acn"] == 'nno') {echo ''; echo 'Klubbens tävlingsledare har ännu inte öppnat för registreringar! Tag kontakt med tävlingsledaren'; echo '';} } ?>
Om du inte har varit med tidigare definierar du ett nytt personligt konto här
(Kontrollera först att du inte finns med i listan "Välj ditt namn och klubb" ovan. Du kanske redan har ett konto!)

*Klubbens lösenord
*Välj ditt eget lösenord
*Verifiera lösenordet
*För och efternamn
Adress
Ort
Telefon
Telefon dagtid
Mobiltelefon
*E-postadress
*Obligatoriska uppgifter
Du får klubbens lösenord från klubbens tävlingsledare.
*E-postadressen är frivillig men nödvändig om du vill bli påmind om lösenord
Observera: Det för och efternamn du anger här är det som kommer att visas vid bilder och i resultatlistor!
Ingen justering av versaler/gemener kommer att utföras.

Cookies användes för att komma ihåg val i menyer och lösenord. Om du vill ta bort lagrat lösenord loggar du in en gång utan lösenord
Rev. 2012-02-03 Ansvarig: Jan Bergman jan.bergman@svefo.eu
Please go "Appearance -> Widgets -> Footer Sidebar (1)" and setup your widgets..