Gemensam röjningsdag genomförd 25 oktober 2014. Rapport

Ett tiotal personer hade ställt upp trots dåligt väder. Sly röjdes längs Långviksvägen och eldades upp tillsammans med det sly som röjts tidigare och lagrats på den stora mötesplatsen innan Båtsman Linds väg från Långviken räknat. Mötesplatsen snyggades också till efter den stora förvaringen av nedtagna träd. Även rensning av vägtrummor skedde. Arbetet avslutades med korv och bröd och kaffe med utsökt Toscakaka – bakad och skänkt av Birgit Feychting. Ett stort tack från styrelsen och alla medverkande för det. Slutsatsen av dagen blev att detta bör vi göra till en årligen återkommande aktivitet.

Jan Nygren