Anteckningar från slyröjningsdagen den 10 oktober 2015_1

Anteckningar från slyröjningsdagen den 10 oktober 2015.

Vi var en skara på fyra personer som samlades kl 10. Vår vägfogde Olle O fördelade arbetet. Med lånad släpkärra sattes tre personer att fylla igen de potthål som uppkommit under sommaren. En fjärde person avdelades att såga ned sly utefter Långnässtigen.

Därefter fortsatte den lilla skaran att såga ned sly längs med Skötängsvägen. En trevlig kafferast hann vi med varvid aktuella frågor om samfälligheten ventilerades. Vi som bidrog med vägunderhållet tyckte att vi hade haft en givande dag.

Anders Mau