Länk för pdf-dokument i ny flik. Användbar för utskrift.

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

för Långvikens Vägsamfällighet året 1 maj 2010 – 30 april 2011

Styrelsen har från årsstämman 10 juli 2010 bestått av : Erik Berger ordförande och sekreterare

Jan Wiik kassör

Graham Ainscough ledamot Björn Wiklund ledamot

Lars Jacobsson ledamot

 

Styrelsen har under året haft tre protokollförda sammanträden och ett antal informella kontakter.

Under verksamhetsåret har bland annat följande skett :

 

+ saltning skedde i juni och slyröjning i juli

 

+ även denna vinter har varit lång och snörik – från november till mars har vägen plogats 20 gånger och även sandats 2 gånger.

 

+ ifyllning av gropar, skrapning och sladdning har utförts

 

+ styrelsen fick i uppdrag av förra årets stämma att komma med förslag om avgiftsberäkning för stadigvarande nyttjande av vägen av fastighetsägare som ej är formell medlem i vägsamfälligheten. Styrelsen har diskuterat frågan och kommit fram till att, utöver ett sedan tidigare beslutat personligt undantag, gäller

att har man fastighet längs vägen och utnyttjar vägen, då ska man vara medlem.

 

+ hemsidan , www.langvikensvagsamfallighet.se, uppdateras kontinuerligt

 

Föreningens ekonomiska ställning och förslag till budget för kommande verksamhetsår framgår av separat rapport.

 

Blidö 10 juni 2011 Styrelsen