Länk för pdf-dokument i ny flik. Användbar för utskrift.

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

för Långvikens Vägsamfällighet året 1 maj 2011 -­‐ 30 april 2012

 

Styrelsen har från årsstämman 9 juli 2011 bestått av : Erik Berger ordförande

Lars Jacobsson sekreterare Jan Wiik kassör

Graham Ainscough ledamot

Björn Wiklund ledamot

 

Styrelsen har under året haft tre protokollförda sammanträden och ett antal informella kontakter.

 

Under verksamhetsåret har bland annat följande skett :

+ slyröjning ägde rum i juli

 

+ vintern stod i skarp kontrast till de tidigare två vintrarna. Endast 3 gånger behövde vägen snöröjas. Två gånger fick sandning ske.

 

+ ifyllning av gropar, skrapning och sladdning har utförts. Dessutom har viss grusning skett.

 

+ hemsidan , www.langvikensvagsamfallighet.se, uppdateras kontinuerligt

 

Föreningens ekonomiska ställning och förslag till budget för kommande verksamhetsår framgår av separat rapport.

 

Blidö 10 juni 2012 Styrelsen